Przesyłka niestandardowa

Co to jest przesyłka niestandardowa?

Bez względu na to, jaką firmę kurierską wybierzesz do przewiezienia swojej paczki, musisz zwrócić uwagę na sposób, w jaki zapakujesz przesyłkę, w tym szczególnie na jej kształt. Ideałem byłoby, gdyby każda przesyłka miała regularny kształt i niewielkie rozmiary, ale siłą rzeczy jest to często po prostu niemożliwe. Jeśli paczka nie mieści się w standardzie określonym dla przesyłek obsługiwanych w danej firmie, nazywamy ją przesyłką niestandardową.

Przesyłka niestandardowa – co to właściwie jest?

W każdej firmie kurierskiej obowiązują ściśle określone zasady dotyczące charakteru przewożonych przesyłek, w tym ich wymiarów, kształtu oraz maksymalnego ciężaru. Przesyłki o kształcie prostopadłościanu są najbardziej pożądanymi, dlatego że można je automatycznie sortować, ale nie każdą rzecz da się zapakować w karton. Niektóre paczki muszą być sortowane ręcznie przez to, że mają nietypowe rozmiary i kształty.

Przesyłki niestandardowe to przesyłki:

 • w kształcie owalnym lub cylindrycznym;
 • ciężkie (np. powyżej 30 kg);
 • bardzo długie (powyżej standardów dla większości paczek);
 • z wystającymi elementami;
 • z oznaczeniem „góra/dół”, które nie pozwala obracać paczki;
 • w nieregularnym kształcie, np. trójkątnym;
 • przekraczające wymiary dozwolone dla standardowych paczek.

Przesyłki kurierskie mogą mieć różny charakter. Najczęściej spotykanym rodzajem przesyłek są przesyłki standardowe, czyli o określonej dla danej kategorii wadze, rozmiarach i zawartości, ale na szczęście firmy kurierskie wychodząc naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom, oferują również usługi transportu przesyłek niestandardowych.

Przesyłka niestandardowa jest przesyłką, która odbiega od standardów przyjętych w danej firmie kurierskiej, ale mimo to może być przewieziona na odrębnych zasadach, np. za dodatkową opłatą. Rozpiętość pod względem wagi, kształtu czy długości przesyłek jest dość duża w zależności od firmy kurierskiej. Każde elementy niestandardowe stanowiące odstępstwo od ogólnie przyjętych norm sprawiają, że taka przesyłka musi być inaczej traktowana. Z uwagi na to, że to szczególne traktowanie podnosi koszty poniesione przez firmę kurierską, również Klient musi zapłacić za taką przesyłkę więcej.

Przesyłka standardowa

Jaką wagę i wymiary może mieć przesyłka standardowa?

Przesyłka kurierska krajowa 
Dla DPD maksymalna długość boku w transporcie krajowym dla przesyłek do 31,5 kg wynosi 175 cm, objętość 0,35 m3, a suma jej wszystkich wymiarów (długość, szerokość, wysokość) nie może przekroczyć 300 cm. Dla palet – maksymalne wymiary podstawy to 120 x 80 cm, a wysokość 180 cm. Przy deklarowaniu danych należy uwzględnić wysokość palety EUR (14,4 cm) oraz jej wagę (25,00 kg). Podstawą opłaty za każdą paletę jest minimalna waga gabarytowa (288 kg) albo waga rzeczywista, jeżeli jest wyższa niż 288 kg. W przypadku, gdy waga gabarytowa przekracza 10 kg i jest większa od wagi rzeczywistej, koszt przesyłki w DPD liczony jest na podstawie wagi gabarytowej.
Dla DHL w przesyłce standardowej najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm, a żadna z pozostałych krawędzi 60 cm, przy czym suma boków nie może być większa niż 300 cm. W przypadku, gdy najdłuższy bok jest dłuższy niż 120 cm (max 200 cm) lub, któryś z pozostałych boków przekracza 60 cm jest pobierana opłata za element niestandardowy. Dla palet – maksymalne wymiary podstawy to 120 x 80 cm, a wysokość 210 cm wraz z paletą.
Dla FedEx – dla przesyłki standardowej najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych boków nie może być większa niż 180 cm. Dla przesyłki niestandardowej suma wymiarów nie przekracza 300 cm, a najdłuższy bok 200 cm. Możliwe jest wysłanie również paczki dłużycowej – elementu o długości powyżej 200 cm, przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie przekracza 80 cm oraz o wadze rzeczywistej lub gabarytowej do 70 kg. Maksymalna dopuszczalna długość dłużycy to 300 cm; dla palet – maksymalne wymiary podstawy to 120 x 80 cm, a wysokość 180 cm wraz z podstawą.

Czy moja przesyłka jest niestandardowa?

Czy moja paczka jest standardowa czy niestandardowa?

Jeśli uważasz, że Twoja przesyłka jest standardowa, upewnij się czy przewoźnik będzie tego samego zdania. Wbrew pozorom, mianem przesyłek niestandardowych nie określa się wyłącznie bardzo nietypowych i rzadko spotykanych paczek. Dla firm kurierskich przesyłką niestandową jest paczka, która nie może być poddana sortowaniu maszynowemu.

Wszystkie odebrane przesyłki trafiają do sortowni, w której są rozdzielane na poszczególne lokalizacje za pomocą specjalnego sortera. Proces ten jest mocno zautomatyzowany i stale monitorowany. Przesyłki, które z uwagi na swoje cechy nie mogą trafić na taśmy i tzw. ześlizgi sortera, muszą być sortowane ręcznie. Obsługa sortowni nie może bowiem ryzykować, że którakolwiek z przesyłek utknie i wstrzyma proces sortu tysięcy przesyłek na godzinę.

 

 

Dla przewoźników przesyłki są zatem najczęściej niestandardowe ze względu na:

1. KSZTAŁT

Przesyłki o kształcie kulistym, owalnym, cylindrycznym mogą się turlać i przez to nie podjechać do góry na taśmie lub staczać się z niej i zderzać z innymi przesyłkami. Z kolei paczki o nieregularnych krawędziach lub nawet minimalnie wystających elementach mogą się zahaczyć, zablokować pomiędzy szczelinami wałków sortujących, dlatego jeśli chociaż jeden bok w opakowaniu kartonowym nie jest płaski, ma nieregularny, zakrzywiony lub zaokrąglony kształt, paczka będzie zakwalifikowana jako niestandardowa.

Cechą charakterystyczną stretchu jest jego lepkość. Przesyłki, które są nim owinięte mają przez to zwiększoną przyczepność do podłoża, co utrudnia ich swobodne przesuwanie się po taśmach sortera lub zjeżdżanie z tzw. ześlizgów. Zamiast się przemieszczać, stoją w miejscu blokując z kolei następne paczki jadące na taśmie bezpośrednio za nimi. To co dla Ciebie może stanowić wygodę, dla przewoźnika może być utrudnieniem.

 

3. PARAMETRY

Żeby przesyłka mogła być obsłużona przez sorter musi się na niego zmieścić. Taśmy i ześlizgi mają określoną szerokość i nośność wagi (maksymalne dopuszczalne obciążenie). Z tego względu przewoźnicy określają parametry paczek standardowych i paczek niestandardowych.

Podczas wprowadzania zamówienia na naszej stronie system automatycznie zweryfikuje czy podane przez Ciebie parametry przesyłki kwalifikują ją do niestandardowych i wskaże cenę właściwą dla danych jakie zadeklarowałeś. Określając kształt i rodzaj opakowania pamiętaj, że jeśli Twoja paczka będzie posiadała chociaż jedną w wyżej wymienionych cech, będzie przesyłką niestandardową.

Przesyłka niestandardowa - definicje kurierów

Przesyłka niestandardowa – definicje firm kurierskich

 • DPD 
Paczka niestandardowa to paczka, która jest nietypowa pod względem:
 1. Kształtu (nie jest prostopadłościanem, ma np: wystające elementy)
  – wszystkie przesyłki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuby, walce, rolki tkanin),
  – towar na palecie ma nieregularne kształty,
  – paczki składające się z kilku odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość;
  – wyjątek stanowią opony zapakowane zgodnie z wytycznymi DPD oraz paczki w opakowaniach firmowych. Poradnik pakowania opon DPD
 2. Sposobu pakowania (np. niepoprawnie zapakowane opony).
  – opony zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD,
  – zapakowane w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po taśmie sortera;
 3. Długości.
  – paczki, gdzie najdłuższy bok mieści się w przedziale 175-250 cm,
  – palety o wymiarach podstawy mniejszych niż EURO.
 • FEDEX
Przesyłka, której najdłuższy bok mieści się w przedziale 150-200 cm, przy czym suma wymiarów (A+B+C) nie może przekroczyć 300 cm. Dotyczy to również elementów, których wymiary przekraczają 120 x 50 x 50 cm lub o kształcie kulistym, cylindrycznym oraz owalnym, jak i elementów nieregularnych z wystającymi elementami. Dodatkowo wszystkie przesyłki opatrzone etykietami ostrzegawczymi (Uwaga szkło itd) oraz przesyłki o wadze rzeczywistej lub wymiarowej większej niż 35 kg, a także palety o wymiarach innych niż EURO lub z wystającym towarem.  Możliwe jest wysłanie również paczki dłużycowej – elementu o długości powyżej 200 cm, przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie przekracza 80 cm oraz o wadze rzeczywistej lub gabarytowej do 70 kg. Maksymalna dopuszczalna długość dłużycy to 300 cm.
Wyjątek stanowią opony zapakowane zgodnie z wytycznymi Fedex. Poradnik pakowania opon FedEx.
 • UPS i UPS AP
Wszystkie przesyłki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym, z wystającymi elementami, a także składające się z kilku odrębnych części, połączonych w jedną, nieregularną całość.
Dodatkowo w przypadku przesyłek UPS jako element niestandardowy traktowane są również wszystkie przesyłki o wadze powyżej 32 kg, pakowane w folię stretch, a także te, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm. Maksymalne wymiary dla paczki niestandardowej to: długość + obwód <= 330 cm.
Przy UPS AP należy uwzględnić maksymalne wymiary i wagę dla tej usługi.
Elementem niestandardowym jest również tzw.“duża paczka”. To przesyłka UPS, gdzie suma długości oraz obwodu (2 x szerokość) + 2 x wysokość) mieści się w przedziale 300 cm – 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.
 • Poczta Kurier 48

Przesyłka niestandardowa według Poczty Polskiej to taka, która spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

W przypadku przesyłek doręczanych pod adresem:

 1. wymiary wynoszące 250 cm<(długość+szerokość+wysokość)<=300 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm,
 2. wymiary wynoszące (długość+szerokość+wysokość)<=250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm, która posiada:
  • nieregularne kształty, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w opakowanie będące prostopadłościanem,
  • elementy wystające poza jej regularny obrys,
  • składające się z dwóch lub więcej odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy),
 3. kształt owalny, okrągły, cylindryczny (np. tuba, rulon, wałek z tkaniną) z wyłączeniem przypadków opisanych w Przewodniku Pakowanie Opon
 4. zawiera dwie opony zapakowane zgodnie z Przewodniku Pakowanie Opon,
 5. w foliopakach o wymiarach przekraczających największe rozmiary opakowań oferowanych przez Pocztę Polską, czyli 55 cm x 45 cm,

Dodatkowo przesyłki o kształcie cylindrycznym (rulon) mogą posiadać maksymalne wymiary:  20 cm (średnica) x 150 cm (długość).

W przypadku przesyłek doręczanych do punktu:

 1. nieregularne kształty, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w opakowanie będące prostopadłościanem,
 2. elementy wystające poza jej regularny obrys,
 3. składające się z dwóch, lub więcej odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy),
 4. kształt owalny, okrągły, cylindryczny (np. tuba, rulon, wałek z tkaniną),
 • Inpost Kurier

Paczka realizowana tylko w ramach usług kurierskich w serwisie krajowym, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Wszelkie opakowanie poza kartonem jest elementem niestandardowym.

 • DHL

Przesyłka zawierająca towar zapakowany w sposób wymuszający sortowanie ręczne lub towar wrażliwy. Towary o nieregularnym kształcie, w opakowaniu innym niż prostopadłościenny karton o maksymalnych wymiarach 120x60x60 cm, a także towary delikatne i kruche oraz te wymagające zapewnienia przewozu w odpowiedniej pozycji (np w pionie). Więcej o klasyfikacji przesyłek na standardowe i niestandardowe w DHL, można przeczytać tutaj: kwalifikacja towarów.

W usługach dodatkowych Inpost paczkomaty i RUCH – brak elementu niestandardowego.

Wysyłka palety

Jak wycenić i nadać towar na palecie?

Transport przesyłki paletowej możesz zlecić wyłącznie na terenie Polski. Do wyboru masz trzech przewoźników: DHL, który przyjmuje palety od 31,5 kg, DPD – od 50,01 kg i Fedex – od 70 kg.

Towar musi być umieszczony na palecie euro (o wymiarach 120 x 80 cm, wysokości około 15 cm i wadze 25 kg). Nadanie przesyłki na innej palecie nie jest możliwe. Maksymalna wysokość przesyłki paletowej wynosi 180 cm, uwzględniając towar z paletą. Wyceny możesz dokonać szybko i w prosty sposób w Kalkulatorze. Wystarczy, że podasz w nim wymagane dane, a na dole strony ukażą się ceny za transport. Pamiętaj, aby do parametrów towaru zawsze doliczać wagę i wysokość samej palety.

 

Przykład:
Chcąc wysłać na palecie lodówkę o wadze 60 kg i wymiarach 60 x 60 x 150 cm w Kalkulatorze lub zamówieniu należy wpisać:
85 kg (60 kg + 25 kg palety) i 120 x 80 x 165 cm (150 cm + 15 cm palety).

 

Na palecie umieszcza się towary ciężkie, duże sprzęty AGD i RTV, maszyny, itp.
Kurier nie przywiezie palety, nadawca musi ją zdobyć we własnym zakresie. Nadawca odpowiada także za właściwe przymocowanie towaru do palety (nic nie może wystawać poza jej obręb), zabezpieczenie towaru oraz zapewnienie pomocy w załadunku na auto kuriera. Przewoźnicy świadczą usługę transportu palet w systemie rampa-rampa, dlatego jeśli nadawca nie posiada rampy kurier może oczekiwać od niego pomocy.

Rozumiemy, że może to stanowić utrudnienie, dlatego gdy nie masz pomocy w załadunku, skontaktuj się z nami niezwłocznie po zarejestrowaniu zamówienia. Poprosimy wówczas przewoźnika, aby po przesyłkę podjechało auto z windą. Informacje na temat, w jaki sposób skierować do nas zlecenie na auto z windą znajdziesz w pytaniu: Jak zamówić auto z windą do przesyłki paletowej?

Jak zapakować przesyłkę

Jak zapakować przesyłkę?

Za odpowiednie zapakowanie przesyłki zawsze odpowiedzialny jest nadawca. Właściwe zabezpieczenie przedmiotu jest istotnym elementem nadania i od niego zależy, w jakim stanie paczka dojdzie do adresata.

O czym należy pamiętać?
 • Duże produkty AGD i RTV powinny być umieszczone na palecie euro i stabilnie do niej przytwierdzone.
 • Przesyłki powyżej 50 kg (w przypadku firmy DPD) także powinny być umieszczone na palecie.
 • W przypadku towarów szklanych – warto stosować naklejkę z ostrzeżeniem „Uwaga szkło”.
 • W przypadku towarów, których nie można odwracać – warto stosować naklejkę z ostrzeżeniem „góra/dół”.
 • Towar nie może wystawać za paletę.
 • Należy wyeliminować pustą przestrzeń pozostającą po opakowaniu towaru (najlepiej materiałem wypełniającym).
W przypadku firmy UPS zwróć szczególną uwagę na: 
 • przesyłki pakowane w folię stretch –  ze względu na sposób ich pakowania oraz kształt traktowane są one jako przesyłki niestandardowe, co wpływa na ostateczną cenę nadania,
 • przesyłki zawierające płyny – kurierzy UPS nie przyjmują zleceń na substancje ciekłe zawierające w jednym naczyniu więcej niż 8,5l.

W przypadku firmy FedEx zwróć szczególną uwagę na: 

 • FedEx umożliwia przesyłkę opon samochodowych w ramach usług krajowych. Zwracamy jednak uwagę, że jako wysyłka standardowa będą traktowane wyłącznie opony do samochodów osobowych o rozmiarze do 17 cali przy założeniu, że ich zewnętrzna średnica nie przekracza 700 mm, pakowane pojedynczo lub podwójnie oraz zgodnie z zaleceniami z poradnika.
Niektóre firmy kurierskie określają szczegółowo warunki pakowania przesyłek. Znajdziesz je w poniższych poradnikach:
DPD
Dodatkowe zalecenia „opony” (spedycja międzynarodowa)
UPS