Co zrobić, gdy przesyłka zostanie uszkodzona? Co zrobić, gdy przesyłka zostanie uszkodzona?

Nadajemy i odbieramy coraz więcej paczek, a część z nich, czy to przez niewłaściwie opakowania, czy brak dbałości podczas transportu, może ulec zniszczeniu. Co zrobić, jeśli Twoja przesyłka doszła uszkodzona? Prezentujemy kilka najważniejszych i najbardziej potrzebnych informacji.

Kto odpowiada za stan przesyłki?

Za przesyłki od momentu ich odebrania od Nadawców, do momentu przekazania Odbiorcom odpowiadają firmy kurierskie. Klient (Nadawca lub Odbiorca), ma możliwość dochodzenia od firmy kurierskiej odszkodowania za utratę przesyłki, jej uszkodzenie oraz opóźnienie w dostawie. Jednak należy pamiętać, że uprawnionym do złożenia reklamacji może być każda ze stron.

Postępowanie w przypadku uszkodzonej przesyłki – rozwiązania prawne

Odbiorca przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić jej stan, a w razie uszkodzeń spisać z kurierem protokół strat. Stan przesyłki można udokumentować protokołem nawet w przypadku wystąpienia drobnych uszkodzeń opakowania. Odbiorca może dopisać do protokołu sporządzonego przez kuriera własne uwagi, jeżeli nie zgadza się z tym, co opisał kurier. Oczywiście protokół taki powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Klienta, drugi dla firmy kurierskiej) oraz podpisany przez Klienta i przez kuriera. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki, ale nie spisze takiego protokołu, nie będzie mógł później wnosić reklamacji i oczekiwać rekompensaty za te uszkodzenia.

W momencie pokwitowania odbioru paczki bez żadnych zastrzeżeń wygasają prawa do reklamowania usługi oraz żądania odszkodowania, chyba że opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, natomiast uszkodzona jest jego zawartość. Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona, należy to zgłosić firmie kurierskiej w terminie do 7 dni od momentu odebrania przesyłki. Niestety trzeba się liczyć z tym, że w takim przypadku często trudno jest stwierdzić, czy wina za uszkodzenie przesyłki leży po stronie firmy kurierskiej, czy to Nadawca przesłał towar w stanie uszkodzonym lub, czy uszkodzenie nastąpiło z winy (np. zaniedbań w zabezpieczeniu) Nadawcy.

Wszystkie firmy kurierskie mają własne procedury reklamacyjne. Jeśli chcesz poznać szczegóły postępowania w przypadku konkretnych kurierów, cenne informacje znajdziesz na stronie pomoc w naszym serwisie.