FedEx Home

FedEx Priority Overnight®

Nadawanie paczek i dokumentów
W ramach usług krajowych FedEx Express mają Państwo możliwość nadawania dokumentów i paczek o określonych wymiarach i kształtach. Aby przesyłka mogła zostać wysłana i wyceniona jako „paczka” musi spełnić następujące warunki:

 • Na liście przewozowym jest oznaczona jako paczka poprzez wpisanie ilości elementów w odpowiednich przedziałach wagowych dla paczek
 • Waga rzeczywista i gabarytowa każdej z paczek na liście przewozowym jest niższa niż 70 kg
 • Najdłuższy bok poszczególnych paczek nie jest dłuższy niż 200 cm
 • Suma długości, szerokości i wysokości pojedynczej paczki nie jest większa niż 300 cm
 • Jeżeli paczka została umieszczone na palecie, to wymiary podstawy (palety lub paczki) są mniejsze niż 80 x 120 cm (odpowiednio długość krótszego i dłuższego boku).

Paczki o wadze do 30 kg doręczane są w serwisie „od drzwi do drzwi” tzn., że paczka jest odbierana od drzwi nadawcy i doręczana do drzwi odbiorcy. Paczki o wadze większej niż 30 kg doręczane są w systemie „burta – burta”, czyli przesyłka jest doręczana poprzez wyładowywanie jej z pojazdu i ustawienie na podłożu w dostępnym miejscu, uzgodnionym z odbiorcą. Przesyłka jest odbierana poprzez załadunek z dostępnego miejsca uzgodnionego z nadawcą.

Paczka standardowa
Paczka standardowa jest to pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm. Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni.

Żaden fragment paczki nie może wystawać poza przestrzeń ograniczoną krawędziami opisanymi powyżej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym, o wymiarach określonych powyżej. Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg.

Opakowanie paczki nie może utrudniać lub uniemożliwiać przesuwania jej po gładkich, płaskich powierzchniach. Paczka powinna być przygotowana do przewozu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świadczenia Usług w Obrocie Krajowym.

Paczka niestandardowa
Paczka niestandardowa, to element będący paczką, który ze względu na swoje rozmiary lub właściwości, nie może zostać zakwalifikowany, jako paczka standardowa.

FedEx® Pallet Overnight

Nadawanie przesyłek ciężkich i gabarytowych
Elementy ciężkie mogą być wysyłane i wyceniane w ramach usług krajowych FedEx Express jako „paleta” jeżeli spełniony jest conajmniej jeden z następujących warunków:

  • Na liście przewozowym są oznaczone jako paleta poprzez wpisanie ilości elementów w przesyłce, w odpowiednich przedziałach wagowych dla palet
  • Waga rzeczywista lub gabarytowa jest większa niż 70 kg
  • Zostały umieszczone na palecie, której wymiary podstawy nie są mniejsze niż 80 cm dla boku

krótszego lub 120 cm dla boku dłuższego, niezależnie od jej wagi.

Paleta standardowa
Paleta standardowa to element ustawiony na palecie, której krótszy bok podstawy nie jest większy niż 80 cm, dłuższy bok podstawy nie jest większy niż 120 cm, a wysokość nie jest większa niż 180 cm (wraz z podstawą), przy czym żaden fragment przesyłki ustawiony na palecie nie może wystawać poza przestrzeń ograniczoną wymiarami opisanymi powyżej. Przesyłka na palecie musi być umieszczona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej przemieszczenie się w trakcie transportu.

Paleta niestandardowa
Paleta niestandardowa, to element przesyłki sklasyfikowany jako paleta, który ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie może zostać zakwalifikowany jako paleta standardowa.

Przesyłka dłużycowa
Przesyłka dłużycowa jest to element o długości powyżej 200 cm, przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie przekracza 80 cm oraz o wadze rzeczywistej lub gabarytowej do 70 kg. Maksymalna dopuszczalna długość dłużycy to 300 cm.

Pozostałe przesyłki
Przesyłki, których nie można zakwalifikować do żadnej z powyższych kategorii, niezależnie od swojej wagi, będą wyceniane w zależności od ilości zajętych miejsc paletowych, według odpowiedniego przedziału wagowego cennika paletowego. Ilość zajętych miejsc paletowych wylicza się według pola powierzchni zajętej przez największy bok elementu.

Usługi dodatkowe:

W naszej oferecie dostępne są również następujące usługi dodatkowe:

 • Usługa “za pobraniem”
 • Zwrot potwierdzonych dokumentów do nadawcy
 • Potwierdzenie doręczenia (kopia listu przewozowego)
 • Ubezpieczenie przesyłki
 • Przechowanie przesyłki
 • Doręczenie do osoby fizycznej na adres domowy
 • Doręczenie do sieci handlowych
 • Zwrot niedostarczonej przesyłki
 • Wysłanie raportu pobrań na adres e-mail

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszych usług prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta dla klientów krajowych.

indeks

Express Standard – Normy
Przesyłka Express standardowa:
Suma wymiarów do 220 cm, najdłuższy bok 140 cm, paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element. Waga rzeczywista do 30 kg.Przesyłka Express niestandardowa:
Suma wymiarów 240 cm, najdłuższy bok 160 cm + nieregularne kształty.
Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym;
o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu.
Zasada ta nie dotyczy paczek dłużycowych.
Waga rzeczywista opakowania do 30 kg.
Definicja przesyłki dłużycowej:
Maksymalna długość przesyłki od 200,01 cm – 300,00 cm, gdzie suma wymiarów trzech boków nie może przekroczyć 380 cm. Waga rzeczywista do 30 kg.

Przesyłka Express gabaryt:
Suma wymiarów 400 cm, najdłuższy bok 200 cm, paczka lekka, ale objętościowo duża, zawiera również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach
lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu, przekraczające wymiary określone
dla paczki niestandardowej. Waga rzeczywista opakowania do 30 kg.

Przesyłki nie spełniające powyższych norm wyceniane są z cennika przesyłek LTL.
Express Standard – Waga przeliczeniowa

Jeden metr sześcienny [m³] (długość [m] x szerokość [m] x wysokość [m]) = 100 kg

Wróć do strony głównej

Przesyłki krajowe

Doręczenie przesyłki na terenie Polski: tego samego dnia, w następnym dniu roboczym przed określoną godziną lub w nieprzekraczalnym, ustalonym terminie.

Oferta prezentowana przez firmę logistyczną DHL pozwala na wybór szybkich i pewnych przesyłek po terenie kraju, realizując zlecenia firm oraz Klientów indywidualnych.

DHL daje możliwość ciągłego monitorowania miejsca w którym znajduje się zarówno przesyłka krajowa. Dzięki numerowi przesyłki na stronie internetowej DHL w czasie rzeczywistym sprawdzisz status swojej paczki.

Przesyłki do 31,5 kg

Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce:

 • Maksymalna waga elementu 31,5 kg. Maksymalna liczba elementów w przesyłce 999.
 • Wymiary elementu standardowego: 1,4 x 0,6 x 0,6 (m). W przypadku, gdy najdłuższy bok elementu jest dłuższy niż 1,4 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m, naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy.
 • Maksymalna długość elementu 2 m lub suma wszystkich boków nie większa niż 3 m.
 • Dla każdego elementu w przesyłce obliczana jest waga przestrzenna, według przelicznika:[długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)]/4 000 lub 1 m3 przesyłki = 250 kg.

  W odniesieniu do elementów, których waga przestrzenna jest większa niż 31,5 kg, zastosowanie mają postanowienia Cennika, dotyczące Przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg.

Odbiór i doręczenie:

 • W systemie „od drzwi do drzwi”.
 • Zamówienia Kuriera po odbiór przesyłki można dokonać za pomocą aplikacji DHL24, DHL eCas lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Krajowe. Po wcześniejszych uzgodnieniach z Przedstawicielem Handlowym DHL można zlecić stałe odbiory.
 • Przesyłki doręczane są w trzech standardach: DHL PARCEL 9, DHL PARCEL 12 i do końca następnego dnia roboczego.

Sposób naliczania opłat:

 • Dla Przesyłek kopertowych i zawierających elementy do 31,5 kg naliczane są opłaty zgodnie z ww. tabelami (z uwzględnieniem rabatu za wielopaczkowość – gdy różna jest liczba kopert i paczek w przesyłce).
 • Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi przesyłki – rzeczywistej lub przestrzennej.

  Przesyłki od 31,5 kg

Przesyłki doręczane są w następnym dniu roboczym. W przypadku niektórych obszarów, określonych za pomocą kodów pocztowych, terminy doręczeń wynoszą do 2 dni roboczych. Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Krajowe lub u Przedstawiciela Handlowego DHL.

Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce:

 • Waga rzeczywista lub przestrzenna elementu to więcej niż 31,5 kg, ale nie więcej niż 1 000 kg (wraz z paletą). Waga maksymalna elementu, który nie został umieszczony na palecie to 50 kg. Waga i wymiary palety/opakowania bez palety wliczane są do wagi i wymiarów elementu.
 • Suma boków (długość + szerokość + wysokość) powyżej 3 m, nawet jeśli waga elementu nie przekracza 31,5 kg.
 • Maksymalne wymiary pojedynczego elementu:
  – Długość 4 m lub
  – Wysokość do 2,1 m (z uwzględnieniem np. palety) lub
  – Suma wszystkich boków nie większa niż 6 m.
 • Maksymalna liczba elementów w przesyłce: 5 sztuk.
 • Towar skonsolidowany na palecie jest traktowany jako pojedynczy element.
 • Dla każdego element obliczana jest:
  – Waga przestrzenna według przelicznika:
  [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)]/4 000 lub 1 m3 przesyłki = 250 kg.
  – Waga dłużycowa według przelicznika: 1 metr bieżący = 100 kg.
 • Element o długości powyżej 2 m do 4 m stanowi osobną przesyłkę, wymaga odrębnego listu przewozowego, a jego waga rzeczywista nie może przekraczać  50 kg. Opłata za transport takiej przesyłki naliczana jest zawsze na podstawie wagi dłużycowej.
 • Maksymalna waga przesyłki (rzeczywista lub przestrzenna) 2 500 kg